Justera sidostöd* i framsäte

Öka komforten i framsätet genom att justera ryggstödets sidor.
P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster
Multifunktionsreglaget, placerat på sidan av sätets sittdel.

Ryggstödets sidor kan justeras för att ge sidosupport. För att ändra inställningar kan både multifunktionsreglaget på sätet och centerdisplayen användas. I centerdisplayen visas de olika inställningarna.

För att justera sidostödet:

Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget P5-Icon red circle 1 uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

  • Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen för att öka sidostödet P5-Icon red circle 2.
  • Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen för att minska sidostödet P5-Icon red circle 3.
  1. * Tillval/tillbehör.