Flytta appar i centerdisplayen

Appvyn består av fyra delvyer där apparna kan flyttas och organiseras efter önskemål. Expandera en delvy för tillgång till fler appar än dem som visas.

Nya appar som installeras placeras i appvyn.

Öppna appvyn.

Tryck på iCup-2037-App view symbol.

Tryck på en app och håll inne.
Den är då möjlig att flytta.
Dra appen till önskad plats i appvyn.

Svep över skärmen för att scrolla uppåt eller nedåt i vyn.

 OBS

En delvy kan inte lämnas tom utan appar.

 OBS

Appar kan inte läggas på platser som redan är upptagna.

Relaterade dokument