Tändningslägen

Bilens elsystem kan sättas i olika nivåer/lägen och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga.

För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan bilens elsystem sättas i tre olika nivåer – 0, I och II. Ägarmanualen beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen "tändningsläge".

Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive tändningsläge/nivå:

NivåFunktioner
0
 • Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds1.
 • Elmanövrerade* säten kan justeras.
 • Centerdisplayen startas upp och kan användas1.
 • Infotainmentsystemet kan användas1.

I detta läge är funktionerna tidsstyrda och stängs av automatiskt efter en stund.

I
 • Panoramatak, fönsterhissar, 12 V-eluttag i kupé, Bluetooth, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
 • Elmanövrerade säten kan justeras.
 • 12 V-eluttag* i lastutrymmet kan användas.

Strömförbrukningen belastar batteriet i detta tändningsläge.

II
 • Strålkastarna tänds.
 • Varnings-/kontrollampor lyser i 5 sekunder.
 • Flera övriga system aktiveras. Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter att bilen startats.

Detta tändningsläge förbrukar mycket ström från batteriet och bör därför undvikas!

 1. 1 Aktiveras även när dörren öppnas.
 2. * Tillval/tillbehör.