Vinterkörning

Vid vinterkörning är det viktigt att göra vissa kontroller på bilen för att säkerställa att den kan köras på ett säkert sätt.

Kontrollera speciellt inför en kall årstid:

  • Motorns kylvätska ska innehålla 50 % glykol. Denna blandning skyddar motorn mot frostsprängning ner till ca –35 °C (–31 °F). För att undvika hälsorisker ska olika typer av glykol inte blandas.
  • Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
  • Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar start i kallt väder och minskar dessutom bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
  • Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer större krav på startbatteriet samtidigt som dess kapacitet minskas av kyla.
  • Batteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer högre krav på batteriet samtidigt som dess kapacitet minskas av kyla.
  • Använd spolarvätska med frostskydd för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.

Se separat avsnitt för rekommendation av motorolja.

Halt väglag

För ett så bra väggrepp som möjligt rekommenderar Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is föreligger.

 OBS

I vissa länder måste vinterdäck användas enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.

Öva halkkörning under kontrollerade former för att lära känna bilens reaktioner.