Inställningar för upplåsning

Det är möjligt att välja olika sekvenser för upplåsning.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Reglage.
Välj inställning för upplåsning.