Krockgardiner

Krockgardinen, Inflatable Curtain (IC), hjälper till att skydda förarens och passagerarnas huvuden från att slå emot bilens insida vid en kollision.
P5-1617-S90/V90–Safety–Inflatable Curtain

Krockgardinen är monterad längs med innertakets båda sidor och hjälper till att skydda förare och passagerare på bilens ytterplatser. Panelerna är märkta med IC AIRBAG.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.

 Varning

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockgardinens system kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

 Varning

Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Krokarna är endast avsedda för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex. paraplyer).

Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då utebli. Volvo rekommenderar att endast använda Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.

 Varning

Lämna 10 cm (4 tum) utrymme mellan last och sidofönster om bilen lastas över ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold innanför bilens innertak utebli.

 Varning

Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.

Relaterade dokument