Aktivera och deaktivera körfältsassistans

Funktionen körfältsassistans (LKA1) är valbar – föraren kan välja att ha funktionen aktiverad eller deaktiverad. Dock kommer styringrepp för heldragna linjer alltid vara påslaget.
Aktivera eller deaktivera funktionen under inställningar.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Körning och aktivera önskad funktion.
  1. 1 Lane Keeping Aid