Fylla på kylvätska

Vid påfyllning ska instruktionerna på kylvätskans förpackning följas. Komplettera aldrig med endast vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor andel kylvätska.

Om det finns tecken på läckage från kylsystemet – undvik att starta bilen och bärga den för att inte riskera motorskador. Tecken på läckage kan vara kylvätska under bilen, att det ångar kylvätska eller om det behövts mer än 2 liter (ca 2 quarts) vid påfyllning.

 Varning

Kylvätskan kan vara mycket het när motorn har varit igång. Låt alltid kylsvätskan svalna innan locket för påfyllning skruvas av.

Vid påfyllning – skruva försiktigt av locket så eventuellt övertryck försvinner.

P5-1617-S90/V90 Overview engine coolant
Expansionskärl för kylsystem, vänsterstyrd bil.
P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 2
P5-Icon gray box 1

Skruva av locket i plasttäckningen.

P5-Icon gray box 2

Skruva av locket på expansionskärlet och fyll på kylvätska vid behov. Kylvätskans nivå ska inte överstiga den gula MAX-markeringen som finns inne i expansionskärlet.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

P5-S90/V90-1617-Overview engine coolant, right hand drive
Expansionskärl för kylsystem, högerstyrd bil.
P5-S90/V90-1617-Engine coolant refill 1, right hand drive
P5-S90/V90-1617-Engine coolant refill 2, right hand drive
P5-Icon gray box 1

Ta tag i luckans handtag och lyft/lirka upp luckan från plasttäckningen.

P5-Icon gray box 2

Skruva av locket på expansionskärlet och fyll på kylvätska vid behov. Kylvätskans nivå ska inte överstiga den gula MAX-markeringen som finns inne i expansionskärlet.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.

 Viktigt

  • Kylvätska är skadligt vid förtäring och kan orsaka organskador.
  • Använd endast kylvätska av kvalitet godkänd av Volvo. Om koncentrerad vätska används, se till att blandningen är 50 % kylvätska och 50 % vatten av godkänd kvalitet.
  • Hårt vatten och vatten med höga halter av klor, klorider och andra salter eller föroreningar kan orsaka korrosion i kylsystemet.
  • Blanda inte olika kylvätskor.
  • Vid byte av större komponent i kylsystemet ska all kylvätska bytas mot ny.
  • Motorn får endast köras med kylsystem fyllt till korrekt nivå. För låg kylvätskenivå kan leda till överhettning med motorskador som följd.

Relaterade dokument