Körlägen

Anpassa körläge efter den situation som bilen körs i.

Valbara körlägen

Det finns fyra valbara körlägen: Hybrid, Pure, Power1 och Constant AWD*.

De olika körlägena är anpassade för att ge så bra köregenskaper som möjligt vad gäller:

 • styrning
 • motor/växellåda/fyrhjulsdrift
 • bromsar
 • stötdämpning
 • förardisplay
 • klimatinställningar.

 Varning

Lämna inte bilen i ett oventilerat utrymme med aktiverat körläge och avstängd bränslemotor – automatisk motorstart sker vid låg energinivå i hybridbatteriet och avgaserna kan då allvarligt skada människor och djur.

Indikering i förardisplayen

VCC-23w46-teardrop

I förardisplayen indikeras vilket körläge som är valt.

Hybrid

När bilen startar är den i Hybrid-läget. El- och förbränningsmotorn används, enskilt eller parallellt, och anpassar användning avseende prestanda, bränsleförbrukning och komfort. Förmågan att köra med enbart elmotor beror på hybridbatteriets energinivå och t.ex. på behovet av värme eller kyla i kupén. Förbränningsmotorn startas när bilens uteffekt passerar hybridbatteriets kapacitet. I Hybrid-läget anpassas kapaciteten efter bland annat hybridbatteriets laddningsnivå och bilens hastighet.

Volvo rekommenderar att Hybrid-läget används vid daglig körning.

Att tänka på vid körning med Hybrid-läget

 • fyrhjulsdriften kopplas in automatiskt vid behov
 • vid låg laddningsgrad i hybridbatteriet startar förbränningsmotorn oftare. Ladda bilen eller aktivera Ladda under Batterianvändning i centerdisplayen för att köra på enbart el.
 • vid hög laddningsgrad kan bilen köras på enbart el. Förbränningsmotorn startar när energinivån i batteriet inte räcker till för den motoreffekt som föraren efterfrågar med gaspedalen.
 • vid ett lätt tryck på bromspedalen regenereras energi tillbaka till hybridbatteriet.

Pure

I Pure-läget prioriteras användning av bilens elmotor. Körläget är tillgängligt när hybridbatteriet har en tillräckligt hög laddningsnivå. Om laddningsnivån i batteriet är för låg regleras bilens egenskaper för att ge så låg energiförbrukning som möjligt.

Volvo rekommenderar att Pure-läget används vid daglig körning.

Att tänka på vid körning med Pure-läget

 • effekten på vissa klimatinställningarna anpassas
 • vid halt väglag kan något mer hjulspinn vara tillåtet innan fyrhjulsdrift aktiveras

Pure-läget är tillgängligt så länge hybridbatteriet har en tillräckligt hög laddningsgrad och effekt vilket kan påverkas av temperatur. I de fall förbränningsmotorn startar byter körläget automatisk till Hybrid-läget till dess att föraren har möjlighet att välja Pure-läget igen.

Förbränningsmotorn startar:
 • om batteriets laddningsgrad är för låg
 • om föraren trycker gaspedalen helt i botten.
Pure-läget är inte tillgängligt:
 • om batteriets laddningsgrad är för låg
 • om hastigheten överstiger 140 km/h(87 mph) (gäller ej vid körning i nedförsbacke etc.)
 • vid system-/komponentbegränsningar t.ex. låg yttertemperatur.

 OBS

Förbränningsmotorn kan starta tillfälligt i vissa körsituationer när körläge Pure används. Detta för att ge hjulen önskat vridmoment i körsituationer som kräver en högre belastning t.ex. vid körning med släpvagn eller i uppförsbacke.

 Varning

Tänk på att bilen inte avger något motorljud när den endast drivs av elmotorn och därför kan vara svår att uppfatta för barn, fotgängare, cyklister och djur. Detta gäller speciellt i låga farter, t.ex. på parkeringsplatser.

Power2

Power-läget anpassar den kombinerade effekten av el- och förbränningsmotorn för att ge så hög prestanda och respons vid gaspådrag som möjligt. Växlingarna blir snabbare och distinktare, och växellådan prioriterar växel med högre dragkraft. Styrresponsen är snabbare och dämpningen hårdare.

Volvo rekommenderar Power-läget när ett sportigare beteende och snabbare respons vid gaspådrag önskas.

Att tänka på vid körning med Power-läget

 • en ökad bränsleförbrukning kan tillkomma.

Constant AWD*

Körläget Constant AWD förbättrar bilens framkomlighet med utökad fyrhjulsdrift. En anpassad fördelning mellan fram- och bakaxelmoment ger god framkomlighet, stabilitet och väggrepp.

Volvo rekommenderar att Constant AWD används vid halt väglag, vid körning med ett tyngre släp, eller vid bogsering.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Power-läget finns även i utförandet Polestar*
 3. 2 Körläget gäller endast bilar med max effekt över 300 kW.