Lagringsutrymme på hårddisk

Det går att visa hur mycket ledigt utrymme som finns på bilens hårddisk.

Kontrollera tillgängligt utrymme genom att:

Tryck på inställningar iCup-2037-Settings symbol längst ner i displayen.
Välj System.
Gå vidare till Storage.

Relaterade dokument