Ljusreglage

De olika ljusreglagen kontrollerar både yttre och inre belysning. Med vänster rattspak aktiveras och justeras yttre belysning. Med tumhjul i instrumentpanelen justeras interiör ljusstyrka.

Yttre belysning

P5-1617 Stalk with turning ring
Vridring i vänster rattspak.

När bilens elsystem är i tändningsläge II gäller följande funktioner för vridringens olika lägen:

LägeInnebörd
P5-1507 Symbol zero (light)

Varselljus.

Helljusblink kan användas.

P5-1507 Symbol position light

Varselljus och positionsljus.

Positionsljus när bilen är parkerad.1

Helljusblink kan användas.

P5-1507 Symbol low beam

Halvljus och positionsljus.

Helljus kan aktiveras.

Helljusblink kan användas.

P5-1507 Symbol AUTO

Varselljus fram och positionsljus bak i dagsljus.

Halvljus och positionsljus i svagt dagsljus eller mörker eller när dimljus fram* och/eller bak är aktiverat.

Funktionen Automatiskt helljus kan aktiveras.

Helljus kan aktiveras när halvljus är tänt.

Helljusblink kan användas.

P5-1507-Active high beamcontrol, symbolAutomatiskt helljus på/av.

Volvo rekommenderar att läge P5-1707 Symbol AUTO används när bilen körs.

 Varning

Bilens ljussystem kan inte i alla situationer avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.

Tumhjul i instrumentpanel

P5-1507-USA-lighting panel
Tumhjul (till vänster) för att justera interiör ljusstyrka.
  1. 1 Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till läge P5-1507 Symbol position light från annat läge för att tända endast positionsljusen istället för annan belysning.
  2. * Tillval/tillbehör.