Justera däcktryck

Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett naturligt fenomen. Därför måste lufttrycket ibland justeras för att upprätthålla rekommenderat däcktryck.

Använd det rekommenderade däcktrycket för kalla däck för att bibehålla bra däckprestanda och jämnt slitage.

 OBS

För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har körts). Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.
Ta bort hatten från ventilen på ett däck och tryck sedan ner däcktrycksmätaren kraftigt på ventilen.
Pumpa däcken till korrekt tryck, se dekal på förarsidans dörrstolpe med rekommenderat tryck för fabriksmonterade däck.
Sätt tillbaka ventilhatten.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.
Kontrollera däcken visuellt så att det inte finns några spikar eller andra föremål inbäddade som kan punktera däcket och orsaka läckage.
Kontrollera sidoväggarna så att det inte finns några gropar, skåror, bulor eller andra oregelbundenheter.
Upprepa detta för alla däck, även reservdäcket*.

 OBS

Om du fyllt på för mycket luft släpper du ut luften genom att trycka på metallpinnen i mitten av ventilen. Kontrollera sedan trycket igen med däcktrycksmätaren.

Vissa reservdäck kräver högre däcktryck än övriga däck. Kontrollera i däcktryckstabellen eller på däcktrycksdekalen.

  1. * Tillval/tillbehör.