Ägarinformation

Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens centerdisplay och på Volvo Cars supportsida. Det finns även en digital Quick Guide som kan nås från ägarmanualen i centerdisplayen. I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller ett urval av praktisk information som kan vara bra att ha tillgänglig i de fall det inte är möjligt eller lämpligt att läsa i bilens centerdisplay,t.ex. om du behöver byta hjul.

Bilens centerdisplay

För att nå ägarmanualen, tryck på iCup-2037-App view symbol och tryck sedan på iCup--2037-Owners manual. Här finns möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen. Informationen är sökbar och finns också indelad i kategorier.

Volvo Cars supportsida

På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil.

Gå in på volvocars.com/intl/support och välj ditt land. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader.

På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.

Tryckt information

I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen som innehåller en sammanfattning av viktig och praktisk information.

Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc. kan även ytterligare information finnas i tryckt format i bilen.

 Viktigt

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.

Om informationen i centerdisplayen och övriga källor skiljer sig åt är det informationen i centerdisplayen som gäller.

 OBS

Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss ägarinformation inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.