Bensinpartikelfilter1

Bensindriven bil är utrustad med partikelfilter för en effektivare avgasrening.

Partiklar i avgaserna samlas i bensinpartikelfiltret under normal körning. Under normala driftsförhållanden sker en passiv regenerering som leder till att partiklarna oxideras och bränns bort. På så sätt töms filtret.

Om bilen körs i låga hastigheter eller vid upprepade kallstarter vid låg yttertemperatur, kan en aktiv regenerering vara nödvändig. Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10-20 minuter. Under regenerering kan bränsleförbrukningen temporärt öka.

Vid körning korta sträckor i låg hastighet med bensinbil

Kapaciteten hos avgasreningssystemet påverkas av sättet som bilen körs. Att köra varierande körsträckor och i olika hastigheter är viktigt för att nå en så energieffektiv prestanda som möjligt.

Att ofta köra korta sträckor i låg hastighet (eller i kallt klimat) där motorn inte uppnår normal drifttemperatur, kan leda till problem som så småningom kan orsaka funktionsstörningar och utlösa ett varningsmeddelande. Om bilen körs mest i stadstrafik är det viktigt att regelbundet köra även i högre hastigheter för att låta avgasreningssystemet regenerera.

  • Bilen bör landsvägsköras i hastigheter över 70 km/h (44 mph) mellan varje tankningstillfälle.
  1. 1 Gäller vissa varianter.

Relaterade dokument