Backspeglar

De inre och yttre backspeglarna kan användas för att föraren ska få en bättre uppsikt bakåt.

Inre backspegel

Den inre backspegeln är utrustad med HomeLink* och automatisk avbländning*.

Den inre backspegeln justeras genom att vinkla den för hand.

Yttre backspeglar

 Varning

Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan se ut att vara längre bort än vad de i verkligheten är.

De yttre backspeglarnas lägen justeras med inställningsspaken i förardörrens reglagepanel.

Det finns även flera automatiska inställningar som kan kopplas till minnesfunktionsknapparna för det elmanövrerade sätet*.

  1. * Tillval/tillbehör.