Växla med automatisk växellåda

Byt växelläge genom att trycka den återfjädrande växelväljaren framåt eller bakåt, alternativt i sidled vid manuell växling.

Växling

P5-2017-Hybrids-gear shift pattern
Översikt över växelspak och växellägen.

Växellägen

Parkering – P

P5-2017-Hybrids-Gear shifter P
Översikt över växelspak och läge P.

Parkering aktiveras med P-knappen som är placerad intill växelväljaren.

I läge P är växellådan mekaniskt spärrad.

Välj läge P vid parkering. I läge P kan bilen startas. Bilen måste stå stilla när P-läget väljs.

Vid parkering – ansätt först parkeringsbromsen och välj därefter läge P.

 Varning

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag. En ilagd växel eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen stilla i alla situationer.

 OBS

För att kunna låsa och larma bilen måste växelläget stå i P.

Hjälpfunktioner

Systemet kommer att växla till P-läget automatiskt:

  • om bilen stängs av i läge D eller R vid stillastående.
  • om bilen är igång i låg fart samtidigt som föraren lossar säkerhetsbältet och öppnar förardörren utan att någon pedal är nedtryckt.

För att parkera en bil utan bälte och med öppen dörr – upphäv P-läget genom att lägga i R eller D igen.

Stängs bilen av i läge N sker ingen automatisk övergång till läge P. Detta gör det möjligt att tvätta bilen i en automatisk biltvätt.

Back – R

Välj läge R för att backa. Bilen måste stå stilla när R-läget väljs.

Neutral – N

I läge N rullar bilen fritt. I läge N kan bilen startas. Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla med växelväljaren i N-läget.

För att kunna byta från läge N till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och motorn igång.

Körläge – D

D är det normala körläget. Upp- och nedväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet.

Bilen måste stå stilla vid växling från läge R till läge D.

 OBS

I mycket låga hastigheter går det att växla mellan D/R utan fot på broms för att underlätta vid exempelvis parkering.

Bromsläge – B1

P5-22w22-iCup-Gear shift mode B in driver display
Översikt över bromsläge i förardisplay.

Med läge B är det möjligt att växla manuellt. Bilen elmotorbromsar när gaspedalen släpps samtidigt som hybridbatteriet laddas.

Läge B väljs genom att föra växelväljaren bakåt från läge D.

  • Tryck växelväljaren åt höger mot "+" (plus) för att växla upp ett steg och släpp den.
  • Tryck växelväljaren åt vänster mot "" (minus) för att växla ner ett steg och släpp den.
  • Tryck växelväljaren bakåt för att återgå till D-läget.

För att undvika ryck och motorstopp växlar växellådan automatiskt ner om farten sjunker lägre än vad som är lämpligt för den valda växeln.

  1. 1 Bromsläge B är inte tillgängligt i körläge Pure