Elektronisk startspärr

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att bilen startas av obehörig person.

Bilen kan endast startas med rätt nyckel.

Följande felmeddelande i förardisplayen är relaterat till den elektroniska startspärren:

SymbolMeddelandeInnebörd
P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer
Bilnyckeln hittades inte. Se ägarmanualen för mer information.

Fel vid läsning av nyckel under start – placera nyckeln på nyckelsymbolen i mugghållaren och försök igen.