Hantera delvyer i centerdisplay

Centerdisplayens hemvy och appvy innehåller delvyer som går att expandera.

Expandera en app i hemvyn

Expandera en app:

Tryck på önskad app. När en app öppnas trängs de andra apparna för tillfället undan.

Öppen app ger tillgång till dess grundläggande funktioner.

Stänga en app:
Tryck kort på den fysiska hemknappen under centerdisplayen.

Expandera en delvy i appvyn

Expandera en delvy:
Tryck på iCup-2037-Drop down menu symbol.
Delvyn expanderas och ger tillgång till ytterligare appar.
Stänga en expanderad delvy:
Delvyn kan stängas på två sätt:
  • Tryck på P6-XC40BEV-Arrow up.
  • Tryck kort på hemknappen längst ner på centerdisplayen.
iCup-2037- Overview of center display
Hemknapp för centerdisplayen.

Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka till hemvyn genom att trycka på hemknappen.