Sätta dit och ta bort skyddsnät*

Skyddsnätet hindrar last från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.

Skyddsnätet monteras i fyra fästpunkter.

P5-1617-V90-load net overview

Skyddsnätet måste av säkerhetsskäl alltid fästas och förankras enligt nedanstående beskrivning.

Nätet är tillverkat av stark nylonväv och kan fästas på två olika platser i bilen:

  • Bakre montering – bakom baksätet.
  • Främre montering – bakom framsätena.

 Varning

Last i lastutrymmet måste förankras väl, även med ett korrekt monterat skyddsnät.

Sätta dit skyddsnät

Bakre montering

P5-1717-V90-load net installing rear position
Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta montering.
För ned skyddsnätkassettens ändstycken över fästöglorna i sidopanelernas försänkning. Tryck ned ändstycket på en sida i taget. Kontrollera att kassetten sitter fast ordentligt.
Dra upp nätet.
Haka fast skyddsnätets ena fästhake i det bakre takfästet och tryck den sedan framåt till ändläget.
Haka fast den andra fästhaken på motsatta sidan och tryck den framåt till ändläget.

Främre montering

P5-1617-V90-load net installing front position
Fäll fram baksätets ryggstöd.
Passa in skyddsnätkassettens fästskenor framför ryggstödets fästklackar.
Skjut in kassetten på fästklackarna.
Dra upp nätet.
Haka fast skyddsnätets ena fästhake i det främre takfästet och tryck den sedan framåt till ändläget.
Haka fast den andra fästhaken på motsatta sidan och tryck den framåt till ändläget.

Ta bort skyddsnät

Lossa skyddsnätet från takfästena genom att trycka fästhakarna bakåt. Låt nätet rulla in i kassetten.
P5-1617-V90-load net release button

Bakre montering:

Tryck på knappen på var sida av kassetten för att lösgöra ändstyckena från fästöglorna. Lyft ur skyddsnätet.

Främre montering:

Skjut kassetten från fästklackarna och lyft ur skyddsnätet.

  1. * Tillval/tillbehör.