Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från bland annat allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
  • En utbyggd fläktfunktion som innebär att fläkten startar när bilen låses upp med nyckeln. Fläkten fyller då kupén med frisk luft. Funktionen startar vid behov och stängs av automatiskt efter en stund eller då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar successivt på grund av minskat behov fram tills bilen är 4 år.
  • Det helautomatiska luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System (IAQS).
  1. * Tillval/tillbehör.