Volvos serviceprogram

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.

Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som kan ge högsta servicekvalitet.

 Viktigt

För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och garantiboken.

Service och reparation

Underhåll bilen regelbundet. Följ Volvos rekommenderade serviceintervaller.

Vid behov av översyn och reparation får endast en auktoriserad verkstad utföra arbetet.

 Varning

Gör inga egna reparationer på detta fordon. Elledningar och/eller komponenter som lossnat får enbart åtgärdas av en auktoriserad verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.