Hantera telefonsamtal

Det går att ringa och ta emot samtal när telefonen är ansluten till bilen via Bluetooth. Telefonen måste vara ansluten som telefonenhet.

Ringa från telefonappen

Öppna telefonappen från hemvyn eller appvyn iCup-2037-App view symbol.
Välj en kontakt från Favoriter, Senaste eller Kontakter. Alternativt slå in ett telefonnummer med knappsatsen.
Tryck på kontakten för att ringa.
Tryck på iCup-2037-Finish phone call symbol för att avsluta samtalet.

Det går också att ringa samtal med hjälp av röststyrning.

Ta emot samtal

Inkommande telefonsamtal visas och hanteras via centerdisplayen.

Tryck på iCup-2037-Answer phone call symbol eller iCup-2037-Finish phone call symbol för att besvara eller avböja ett samtal.
Tryck på iCup-2037-Finish phone call symbol för att avsluta samtalet.

Ta emot nytt samtal under pågående samtal

iCup-2037-Switch between phone call icon

Om ett nytt samtal inkommer under ett pågående samtal går det att besvara det nya samtalet via centerdisplayen. Det ursprungliga samtalet parkeras när det inkommande besvaras. Växla mellan samtalen genom att trycka på symbolen för det.

Stänga av mikrofonen

iCup-2037-Mute phone call icon

Tryck på mikrofonsymbolen för att stänga av mikrofonen. Personen i telefonsamtalet hör inte vad som sägs i bilen.

Växla mellan bilens och telefonens högtalare

Tryck på Bil/Telefon för att växla ljudet mellan bilens och telefonens högtalare.

Använda knappsats under pågående samtal

iCup-2037-Dial pad icon

Om knappsatsen behöver användas under pågående samtal är det möjligt att öppna upp den genom att trycka på dess symbol i centerdisplayen. För att gå ur knappsatsvyn och återgå till samtalsvyn, tryck på samma symbol igen.

Missade samtal

Missade samtal visas på hemvyn där det också är möjligt att ringa tillbaka. Missade samtal visas även i notifikationsvyn högst upp i centerdisplayen.