Justera* sittdynans längd i framsäte

Beroende på vald utrustningsnivå regleras sittdynans längd antingen med multifunktionsreglaget* på sidan av sätets sittdyna eller manuellt med ett reglage på framsidan av sittdynan.

Justera sittdynans längd med multifunktionsreglaget

P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster
Multifunktionsreglaget, placerat på sidan av sittdynan.

Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget P5-Icon red circle 1 uppåt/nedåt. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.

  • Tryck på den främre delen av fyrvägsknappen P5-Icon red circle 2 för att förlänga sittdynan.
  • Tryck på den bakre delen av fyrvägsknappen P5-Icon red circle 3 för att korta sittdynan.

Justera sittdynans längd manuellt

P6-2140-mid-CMA-Handle for adjusting thigh support
Reglage för dynjustering.
Ta tag i handtaget P5-Icon red circle 1 på sätets framsida och dra uppåt.
Justera sittdynans längd.
Släpp handtaget och se till att dynan hamnat i låst läge.
  1. * Tillval/tillbehör.