Låsfunktion i Volvo Cars-appen*

I Volvo Cars-appen visas aktuell låsstatus och du kan både låsa och låsa upp bilen från distans.

Du hittar låsfunktionen i fliken Px-2037-VOC app icon Home.

 OBS

Om felaktig låsstatus visas, öppna låsfunktionen från fliken Px-2037-VOC app icon Home och avvakta 15-20 sekunder.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument