Symboler på batterier

På batterier finns symboler som informerar och varnar.
P5-1507-Protective gogglesAnvänd skyddsglasögon.
P5-1507-Owner´s manualYtterligare information i bilens ägarmanual.
P5-1507-Keep away from childrenFörvara batteriet utom räckhåll för barn.
P5-1507-Contains corrosive acidBatteriet innehåller frätande syra.
P5-1507-Avoid smokingUndvik gnistor eller öppen eld.
P5-1507-Risk of explosionExplosionsfara.
P5-1507-Recycle properlySka lämnas till återvinning.