Upplevd temperatur

Klimatanläggningen reglerar klimatet i kupén utifrån den upplevda temperaturen, inte den faktiska.

Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till den yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.

I systemet finns en solsensor som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén. Detta medför att temperaturen kan skilja mellan höger och vänster sidas luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda sidor.

Relaterade dokument