Bränsletankvolym

Bränsletankens påfyllningsbara volym kan utläsas i tabellen nedan.
Alla motorer
Liter (ca)60
US gallons (ca)15,9