Installation av tillbehör

Vi rekommenderar starkt att Volvoägare endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast utförs av en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.
  • Volvo originaltillbehör är testade för att säkerställa att de fungerar tillsammans med bilens system för prestanda, säkerhet och utsläppskontroll. Dessutom vet en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker var tillbehör får och inte får installeras på ett säkert sätt i din Volvo. Du bör alltid rådfråga en utbildad och kvalificerad Volvoservicetekniker innan du installerar några tillbehör i eller på din bil.
  • Tillbehör som inte är godkända av Volvo är eventuellt inte testade specifikt för att passa ihop med din bil.
  • Vissa av bilens prestanda- eller säkerhetssystem kan påverkas negativt om du installerar tillbehör som inte testats av Volvo, eller om du låter någon som inte har erfarenhet av bilen installera tillbehör.
  • Skador som orsakas av tillbehör som installerats på ej godkänt eller felaktigt sätt omfattas eventuellt inte av nybilsgarantin. Mer garantiinformation finns i Service- och Garantiboken. Volvo tar inget ansvar för dödsfall, personskador eller kostnader som kan uppstå som ett resultat av att annat än originaltillbehör har installerats.