Starta och stänga av klimatkomfort vid parkering*

Behållande av klimatkomfort upprätthåller klimatet i kupén efter körning. Funktionen kan direktstartas från centerdisplayen.
P5P6-22w22-iCup-Climate icon
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på symbolen mitt på klimatraden.
Tryck på Använd värme från körning för att starta klimatkomfort.
Behållande av klimatkomfort startas/stängs av och knappen lyses upp/släcks.

 OBS

Det går inte att starta behållande av klimatkomfort om det inte finns tillräckligt med restvärme i motorn för att upprätthålla kupéklimatet, eller om yttertemperaturen är över ca 20 °C (68 °F).

 OBS

Behållande av klimatkomfort stängs av om bilen låses utifrån för att inte använda restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att användas för att behålla klimatkomfort när förare eller passagerare är kvar i bilen.

Behållande av klimatkomfort vid kallt klimat är begränsat i tid beroende på mängden restvärme som finns tillgänglig.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument