Bärgning

Vid bärgning forslas bilen bort med hjälp av annat fordon.

Tillkalla professionell hjälp för bärgning.

Bogseröglan kan användas för att dra bilen upp på en bärgningsbil med flak.

 Viktigt

Observera att bilen alltid måste bärgas upplyft med alla hjulen på bärgningsflak.
Om bilen är utrustad med luftfjädring* måste denna stängas av innan bilen hissas upp. Stäng av funktionen via centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Välj Körning.
Välj att aktivera eller deaktivera luftfjädringen.

Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt att dra upp bilen på ett flak. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är för brant eller om markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den. Bilen bör då lyftas med bärgningsbilens lyftanordning.

 Varning

Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen medan bilen dras upp på flaket.
  1. * Tillval/tillbehör.