Positionsljus

Positionsljus kan användas för att andra trafikanter ska se bilen om den stannar eller står parkerad. Positionsljuset tänds med rattspakens vridring.
P5-1617 Stalk with turning ring in positionlight position
Rattspakens vridring i läget för positionsljus.

Ställ vridringen i läge P5-1507 Symbol position light – positionsljusen tänds (nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).

Är bilens elsystem i tändningsläge II lyser varselljusen i stället för positionsljus fram. När vridringen är i denna position är positionsljusen bak tända oavsett vilket tändningsläge bilens elsystem är i.

Om bilen är igång men stillastående kan vridringen skiftas till läget för positionsljus P5-1507 Symbol position light från annat läge för att tända endast positionsljusen istället för annan belysning.

Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h (ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger 10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljusen. Föraren bör vrida till annat läge än P5-1507 Symbol position light.

När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds de bakre positionsljusen (om de inte redan är tända) för att uppmärksamma bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge vridringen står i eller vilket tändningsläge bilens elsystem är i.