Prioritera mellan Volvo Assistance och larmcentral

Välj om bilen ska ringa upp Volvo Assistance eller larmcentralen i en nödsituation.1

Det är möjligt att ställa in om bilen ska kontakta Volvo Assistance eller den offentliga larmcentralen när det automatiska krocklarmet utlöses eller vid användning av SOS-knappen.

Bilens fabriksinställning är att primärt kontakta Volvo Assistance.

För att ändra detta:
Tryck på iCup-2037-Settings symbol längst ner i centerdisplayen och välj Reglage.
Under Mer, deaktivera SOS-knapp ringer upp Volvo Cars nödtjänster.

 OBS

När kontakt med Volvo Assistance prioriteras överförs mer information från bilen och en mer omfattande hjälp kan ges än om den offentliga larmcentralen är primär kontakt. Om kontakt med Volvo Assistance inte kan etableras kontaktar bilen istället den offentliga larmcentralen.

Om däremot den offentliga larmcentralen prioriteras och kontakt inte kan etableras görs inget försök att istället nå Volvo Assistance.

  1. 1 Tillgängliga tjänster varierar beroende på marknad.