Rear Collision Warning*

Funktionen Rear Collision Warning1 (RCW) kan hjälpa föraren undvika att bli påkörd bakifrån av upphinnande fordon.

Förare i bakomvarande fordon kan varnas för närstående kollision genom att funktionen blinkar intensivt med körriktningsvisarna.

Om funktionen vid hastighet under 30 km/h (20 mph) beräknar att den egna bilen riskerar att bli påkörd bakifrån kan bältesförsträckare sträcka säkerhetsbälten i framsätet. Vid kollision aktiveras också Whiplash Protection System.

Strax innan en påkörning bakifrån inträffar kan funktionen även aktivera färdbromsen för att reducera den egna bilens acceleration framåt i kollisionsögonblicket. Färdbromsen aktiveras dock enbart om den egna bilen är stillastående. Färdbromsen släpper omedelbart om gaspedalen trycks ner.

Funktionen aktiveras automatiskt vid varje motorstart.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Funktionen finns inte på alla marknader.