Säkringar och elcentraler

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning är elektriska funktioner och komponenter skyddade genom ett antal säkringar. Säkringar är placerade i bilens olika elcentraler.

 Varning

Ersätt aldrig en säkring med ett främmande föremål eller en säkring med högre amperetal. Det kan leda till skador på elsystemet och orsaka brand.

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för byte av säkringar som inte beskrivs i ägarmanualen.

 Varning

Orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.

 Varning

Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.

Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i bilens ägarmanual.

Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring överbelastats vilken måste bytas. Om samma säkring överbelastas upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad då kontaktas för kontroll.

Placering av elcentraler

P5-1507 Fuse box location, left hand drive
Bilden är schematisk – utseende kan variera beroende på bilmodell.
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil – om bilen är högerstyrd byter centralen under handskfacket sida.
P5-Icon red circle 1Motorrum
P5-Icon red circle 2Under handskfack
P5-Icon red circle 3Bagage-/lastutrymme