In- och utfällbar dragkrok*

Den in- och utfällbara dragkroken1 är enkel att fälla in eller ut efter behov. I infällt läge är dragkroken helt dold.

 Varning

Följ anvisningarna för in- och utfällning av dragkroken noggrant.

 Varning

Tryck inte på knappen för in- och utfällning om ett släpfordon eller tillbehör är kopplat till dragkroken.
P5P6-21w39/46-Swivable towbar switch in trunk

En knapp för in- och utfällning av dragkroken är placerad på höger sida baktill i lastutrymmet. Indikeringslampan i knappen blinkar eller lyser med ett fast orange sken när in- och utfällning är aktiv.

Fälla ut dragkroken

Tryck på knappen i lastutrymmet och släpp – ett för långt tryck kan innebära att utfällningen inte startar.

Dragkroken fälls ut och ner i ett olåst läge – indikeringslampan blinkar orange.
För dragkroken till sitt ändläge där den fixeras och låses fast.
Indikeringslampan lyser med ett fast sken när dragkroken är redo att användas.

 Varning

Undvik att stå nära stötfångaren mitt bakom bilen vid utfällning av dragkroken.

 Viktigt

När dragkroken aktiverats via knapptryckning och blivit placerad i olåst läge:

Vänta minst 2 sekunder innan dragkroken förs till låst läge. Om dragkroken inte stannar kvar i låst läge, vänta ytterligare ett par sekunder och försök igen.

Sparka inte på dragkroken.

 Varning

Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.

 OBS

Strömsparläge aktiveras efter en stund och indikeringslampan slocknar. Systemet återaktiveras genom att bakluckan stängs och sedan öppnas igen. Detta gäller både vid in- och utfällning av dragkroken.

Om bilen elektriskt detekterat påkopplat släp slutar indikeringslampan lysa med fast sken, in- och utfällning av dragkroken är då inte möjlig.

Fälla in dragkroken

Tryck på knappen i lastutrymmet och släpp – ett för långt tryck kan innebära att infällningen inte startar.

Dragkroken fälls ner i ett olåst läge – indikeringslampan blinkar orange.
Lås dragkroken genom att föra tillbaka den till sitt infällda läge där den låses.
Indikeringslampan lyser med ett fast sken när dragkroken är korrekt infälld.

 Viktigt

Säkerställ att det inte sitter någon anslutningskontakt eller adapter monterad i eluttaget när dragkroken fälls in.

 Viktigt

När dragkroken aktiverats via knapptryckning och blivit placerad i olåst läge:

Vänta minst 2 sekunder innan dragkroken förs till låst läge. Om dragkroken inte stannar kvar i låst läge, vänta ytterligare ett par sekunder och försök igen.

Sparka inte på dragkroken.

 Viktigt

Dragkroken ska alltid vara infälld när den inte används.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast tillgänglig på vissa marknader.

Relaterade dokument