Justera ratt

Ratten kan justeras i olika lägen.
P5-1617-adjustment directions steering wheel
Inställning av ratt går att göra i djupled och i höjdled.

Rattinställningen görs på olika sätt beroende på om bilen är utrustad med knäkrockkudde1 eller inte.

 Varning

Ställ in och fixera ratten innan avfärd. Ratten får aldrig ställas in under färd.

Justera ratt i bil med knäkrockkudde

P5-1617-Adjusting steering wheel with knee airbag
Spak för justering av ratt.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
Ställ in ratten i det läge som passar.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om det går trögt, tryck eller lyft lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.

Justera ratt i bil utan knäkrockkudde

P5-1617-Adjusting steering wheel without knee airbag
Spak för justering av ratt.
Dra spaken bakåt för att lösgöra ratten.
Ställ in ratten i det läge som passar.
Skjut tillbaka spaken framåt för att fixera ratten. Om det går trögt, tryck eller lyft lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
  1. 1 Bilen är utrustad med knäkrockkudde endast på vissa marknader.