Byta hjul

Hjulbyten ska alltid utföras på rätt sätt. Följande är instruktioner för hur ett hjul lossas och monteras samt vad som är viktigt att tänka på. Kontrollera att däckdimensionen är godkänd att använda på bilen.

 Varning

  • Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
  • Använd en domkraft* som är avsedd för bilen när du byter däck. Använd stöd för att palla upp bilen vid alla andra arbeten.
  • Kryp aldrig under bilen eller sträck in någon del av kroppen då den lyfts upp med domkraft.
  • Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft.

 Viktigt

Ifall domkraft* följer med bilen är den endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulbyte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.

När domkraften inte används bör den förvaras i sitt förvaringsutrymme under lastrummets golv. Veva ihop domkraften för att den ska få plats.

Lossa hjul

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar. Plocka fram de verktyg som ska användas innan bilen lyfts.

Aktivera varningsblinkers och sätt ut varningstriangeln om ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.

Säkerställ att parkeringsbromsen är aktiverad och lägg i växelläge P.
Blockera framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.

Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvsnyckeln* till stopp.

P5-1507-tool for wheel screws
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med avsett verktyg.
Med bilen fortfarande på marken använder du hjulskruvsnyckeln/bogseröglan för att lossa hjulskruvarna ½–1 varv genom att trycka nedåt (moturs). Börja alltid med de låsbara hjulskruvarna*.
Följ instruktionerna för hur bilen kan lyftas med domkraft på säkert sätt.
Lyft bilen så högt att hjulet som ska lossas går fritt. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.

Montera hjul

Rengör ytorna mellan hjul och nav.

Sätt dit hjulet. Säkerställ att rätt dimension hamnar på rätt position för bilar med olika däck- eller hjuldimensioner fram och bak. Skruva åt hjulskruvarna ordentligt.

Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas gängor.

Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.

Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt åtdragna. Dra åt med 140 Nm (103 fotpund). Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.

P5-1507- tightening wheel screws
Sätt tillbaka plasthattarna över hjulskruvarna.
Kontrollera däcktrycket och spara nytt däcktryck i systemet för däcktrycksövervakning*.

 Varning

Hjulskruvarna kan behöva efterdras några dagar efter att ett hjulbyte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de inte sitter lika hårt.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.
  1. * Tillval/tillbehör.