Viktig information om tillbehör och extrautrustning

Felaktig inkoppling och installation av tillbehör och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.

Volvo rekommenderar starkt att Volvoägare endast installerar av Volvo godkända originaltillbehör, och att installation av tillbehör endast utförs av en utbildad och kvalificerad Volvo-servicetekniker. Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem.

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar till olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Tillval eller tillbehörsutrustning som beskrivs i denna manual markeras med en asterisk. Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

 Varning

Föraren är alltid ansvarig för att bilen används på ett säkert sätt och att gällande lagar och föreskrifter följs.

Det är också viktigt att bilen får underhåll och service enligt Volvos rekommendationer, enligt ägarinformationen och Service- och Garantiboken.

Om det skulle skilja mellan informationen i centerdisplayen och informationen i övriga källor, så är det alltid informationen i centerdisplayen som gäller.