Startbatteri

Startbatteriet driver bilens primära elsystem, vilket inkluderar det mesta av den elektriska utrustningen. För att starta förbränningsmotorn används hybridbatteriet.

Startbatteriet är ett 12 V-batteri som är dimensionerat för att driva bilmodellens specifika elsystem och funktioner.

  • Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn är igång.
  • Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt anslutna och väl åtdragna.

 Viktigt

På vissa modeller är batteriet fastspänt med ett spännband. Se till att spännbandet alltid är ordentligt åtdraget.

 Viktigt

Om batteriet byts ut, var noga med att byta till ett batteri med samma storlek, köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal på batteriet). Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra byte av batterier.

 Varning

Om startbatteriet kopplats bort måste funktionen för automatisk öppning och stängning återställas för att fungera korrekt. Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.

 Varning

  • Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
  • Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig del. Var försiktig med varma motordelar.
  • Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
  • Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.
  • Rök aldrig i närheten av batteriet.

Startbatteriets livslängd, kapacitet samt långtidsförvaring

Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden. Stark kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.

Batterinivån kan bli låg om bilen inte används under en längre tid eller om den bara körs korta sträckor.

För att hålla startbatteriet i gott skick rekommenderas minst 15 minuters körning per vecka eller att batteriet ansluts till en batteriladdare med automatisk underhållsladdning. Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat har maximal livslängd.

Placering

P5-1617-V90 Starter battery location
Startbatteriet är placerat i lastutrymmet.

Specifikationer för startbatteri

BatteritypH8 AGM
Spänning (V)12
Köldstartförmåga1 – CCA2 (A)850
Storlek, L×B×H353×175×190 mm (13,9×6,9×7,5 tum)
Kapacitet (Ah)95
  1. 1 Enligt EN-standard.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.