Använda eluttag

 Uttag med 12V kan användas för olika tillbehör avsedda för detta, t.ex. musikspelare, kylboxar och mobiltelefoner.

Uttag med högvolt* kan användas för olika tillbehör avsedda för detta, t.ex. laddare eller bärbara datorer.

För att uttagen ska leverera ström måste bilens elsystem vara satt i lägst tändningsläge I. Därefter är uttagen aktiva så länge startbatteriets laddningsnivå inte blir för låg.

 Om motorn stängs av och bilen låses deaktiveras uttagen. Om motorn stängs av och bilen förblir olåst eller låses med blockerat låsläge tillfälligt deaktiverat är uttagen aktiva i ytterligare max 7minuter.

 OBS

Tänk på att användning av eluttagen med motorn avslagen medför en risk att startbatteriets laddningsnivå blir för låg, vilket kan begränsa annan funktionalitet.

Tillbehör som är anslutna till eluttagen kan aktiveras även när bilens elsystem är avslaget eller om förkonditionering används. Av denna anledningen, koppla ur kontakter när de inte används för att undvika att startbatteriet laddas ur.

 Varning

  • Använd inte tillbehör med stora eller tunga kontakter – de kan skada uttaget eller lossna under körning.
  • Använd inte tillbehör som kan orsaka störningar för t.ex. bilens radiomottagare eller elsystem.
  • Placera tillbehöret så att det inte riskerar att skada förare eller passagerare vid en kraftig inbromsning eller kollision.
  • Håll uppsikt över inkopplade tillbehör då de kan generera värme som kan bränna passagerare eller interiör.

 Använda 12V-uttag

Ta bort pluggen (tunnelkonsol) eller fäll ner locket (bagage/lastutrymme) framför uttaget och koppla in tillbehörets kontakt.
Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka pluggen (tunnelkonsol) eller fäll upp locket (bagage/lastutrymme) när uttaget inte används eller uttaget lämnas oövervakat.

 Viktigt

  Maximalt effektuttag är 120W (10A) per uttag.

Använda högvoltsuttag

Dra ner jalusin framför uttaget och koppla in tillbehörets kontakt.
LED1-lampa på uttaget indikerar status.
Kontrollera att lampan lyser med fast grönt sken – bara då levererar uttaget ström.

Koppla ur tillbehöret genom att dra ur kontakten – dra inte i sladden.

Dra upp jalusin när uttaget inte används eller uttaget lämnas oövervakat.

 Viktigt

 Maximalt effektuttag är 150W.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av högvoltsuttag på egen hand. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

 Varning

  •   Använd bara tillbehör som är oskadade och felfria. Tillbehören ska vara avsedda för 230V och 50Hz med kontakter avsedda för uttaget. Tillbehören ska ha CE-märkning, UL-märkning eller motsvarande säkerhetsmärkning.
  • Låt aldrig uttag, kontakt eller tillbehör komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Rör eller använd inte uttaget om det verkar skadat eller har kommit i kontakt med vatten eller annan vätska.
  • Koppla inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar till uttaget, det kan åsidosätta uttagets säkerhetsfunktioner.
  • Uttaget är utrustad med ett petskydd, håll uppsikt så att ingen petar på eller skadar uttaget så att skyddet sätts ur funktion. Barn ska inte lämnas oövervakade i bilen när uttaget är aktivt.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till kraftiga eller livsfarliga elektriska stötar.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Lysdiod (Light Emitting Diode)

Relaterade dokument

Var det här till hjälp?