Ljusreglage

Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre belysning. Det används också för att justera display- och instrumentbelysning samt stämningsljus.

Översikt ljusreglage

P3-1320 Overview 4 position LSM
Översikt ljusreglage.
 1. Ikon röd cirkel 1Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning samt stämningsljus*
 2. Ikon röd cirkel 2Knapp för dimbakljus
 3. Ikon röd cirkel 3Vred för färdbelysning och parkeringsljus
 4. Ikon röd cirkel 4Tumhjul1 för ljushöjdsreglering

Vredets lägen

LägeInnebörd
P4-1246 Symbol avstängt halvljus

Varselljus2 när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn är igång.

Helljusblink kan användas.

P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus

Varselljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn är igång.

Sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus när bilen är parkerad.

Helljusblink kan användas.

P4-1220-Y55X Symbol DRL och AHB

Varselljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus i dagsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn är igång.

Halvljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus i svagt dagsljus eller mörker eller när dimbakljus eller vindrutetorkare med kontinuerlig torkning är aktiverade.

Funktionen Tunneldetektering* är aktiverad.

Funktionen Aktivt helljus* kan användas.

Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.

Helljusblink kan användas.

P4-1246 Symbol halvljus

Halvljus, sidomarkeringsljus bak och positions-/parkeringsljus.

Helljus kan aktiveras.

Helljusblink kan användas.

Volvo rekommenderar att läge P3-1220 Symbol AUTO in light switch module används när bilen körs, så länge trafiksituationer eller väderförhållanden inte är ogynnsamma för funktionen Aktivt helljus*.

Instrumentbelysning

Olika display- och instrumentbelysning tänds beroende på nyckelläge, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Displaybelysningen dämpas automatiskt vid mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.

Instrumentbelysningens styrka regleras med tumhjulet.

Ljushöjdsreglering strålkastare

Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.

Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.
Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att höja/sänka ljushöjden.
P3-1246 Headlamp levelling, positions
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
 1. Ikon röd cirkel 1Endast förare
 2. Ikon röd cirkel 2Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
 3. Ikon röd cirkel 3Personer i alla säten
 4. Ikon röd cirkel 4Personer i alla säten samt maximal last i lastutrymmet
 5. Ikon röd cirkel 5Förare samt maximal last i lastutrymmet

Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustade med tumhjulet.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
 3. 2 Placerade i eller under stötfångaren fram.