Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.

När varningsblinkers är aktiverade blinkar båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.

P3-1120-V70/XC70/S80-Hazard warning switch
Knapp för varningsblinkers.

Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.

Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten understiger 10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när man stannat och deaktiveras automatiskt när man kör iväg igen eller om knappen trycks in. För mer information om nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers.

Relaterade dokument