Körfältsassistans (LDW) – funktion

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans.

Av & På

P3-1020-sv60 LDW - PÅ-knapp

LDW sätts på eller stängs av med en knapp på mittkonsolen. En lampa i knappen lyser när funktionen är påslagen.

Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer.

Personliga inställningar

Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm via menysystemet i MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

Välj bland alternativen:

  • På vid start – Funktionen försätts i beredskapsläge varje gång motorn startas. I annat fall fås samma värde som fanns när motorn stängdes av.
  • Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.