Alkolås*

Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads gällande gränsvärde för laglig bilkörning.

 Varning

Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte föraren från ansvar. Det är alltid förarens ansvar att vara nykter och att framföra bilen på ett säkert sätt.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Benämns även Alcoguard.