Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers

Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.

Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över 50 km/h vid kraftig inbromsning. Efter att bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår bromsljuset från att blinka till normalt fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers, vilka blinkar tills föraren påverkar motorvarvet med gaspedalen eller de stängs av med dess knapp.