Telefonbok – teckentabell knappsats i mittkonsol

Teckentabell över möjliga tecken att använda i telefonboken.
KnappFunktion
Symbol telefon 1Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 2A B C Å Ä Æ À Ç 2
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 3D E F È É 3
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 4G H I Ì 4
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5J K L 5
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 6M N O Ö Ø Ñ Ò 6
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 7P Q R S ß 7
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 8T U V Ü Ù 8
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 9W X Y Z 9
P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 0+ 0 p w
Symbol telefon INFO# *