Bränsletank – volym

Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
MotorVolym (liter)Föreskriven kvalitet
Bensinmotor

ca 70

Bränsle – bensin

Dieselmotor

ca 70

Bränsle – diesel

Fordonsgastank (CNG) - gäller Bi-Fuel

Tankvolym

ca 17 kg

 OBS

Tankstationer kan ge olika tanktryck därav kan fyllbar gasvolym skilja sig mellan tankningarna.