Däck – hastighetsklasser

Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör därmed en särskild hastighetsklass (SS – Speed Symbol).

Däckens hastighetsklass ska minst motsvara bilens toppfart. I tabellen nedan anges vilken maximalt tillåten hastighet som gäller för respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck1, där lägre hastighetsklass får användas. Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt 160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör hur fort bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.

 OBS

Det är maximal tillåten hastighet som anges i tabellen.
Q160 km/h (100 mph) (används endast på vinterdäck)
T190 km/h (118 mph)
H210 km/h (130 mph)
V240 km/h (149 mph)
W270 km/h (168 mph)
Y300 km/h (186 mph)

 Varning

Bilen måste utrustas med däck som har samma eller högre lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används kan det bli överhettat.
  1. 1 Både dubbade och dubbfria däck.