Tanklucka – manuell öppning

Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk öppning från kupén inte är möjlig.
v70-746 Tanklucka manuell öppning
  1. Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet (samma sida som tankluckan) och sök fram en grönfärgad lina med handtag.
  2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.

 Viktigt

Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs för att frigöra luckans lås.

Relaterade dokument