Säkerhetsbälte – lossa

En inbromsning kan få svåra följder om inte säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.

Lossa säkerhetsbältet när bilen står still.

Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats in helt, mata in det för hand så att det inte hänger löst.